Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir.

20592. Programació - Informàtica I (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

 • Grup gran 9

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 06/06/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 13:00; Lloc: EDAIJO01 - Avaluació complementària
   • Data: 27/06/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 13:00; Lloc: EDAIJO01 - Avaluació extraordinària
 • Grup mitjà M 91

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 9.
 • Grup mitjà M 92

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 9.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

L'assignatura tenia un altre codi: 20302

Període: Segon semestre