Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau d'Enginyeria Informàtica a extingir.
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

20305. Matemàtiques III -Estadística (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 29/07/2022

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 1

 • Grup gran 2

 • Grup mitjà X 101

 • Grup mitjà X 102

 • Grup mitjà X 103

 • Grup mitjà X 201

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 29/07/2022
 • Grup mitjà X 202

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 29/07/2022

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre