Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

21776. Enginyeria Informàtica, Empresa i Societat (2024-25)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Primer semestre