Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent.
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

20305. Matemàtiques III -Estadística (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 15/07/2022

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 1

 • Grup gran 2

 • Grup mitjà X 101

 • Grup mitjà X 102

 • Grup mitjà X 103

 • Grup mitjà X 201

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 15/07/2022
 • Grup mitjà X 202

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 15/07/2022

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents