Grau d'Infermeria (Pla 2016)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  Aquest pla d'estudis s'ha modificat. Pots consultar el nou pla d'estudis.

22751. Pràctiques Clíniques V (2024-25)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques Acadèmiques Externe
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 17/07/2024

Prerequisits

 • Cal haver superat l'assignatura 21615
 • Cal haver superat l'assignatura 22720
 • Cal haver superat l'assignatura 22725

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 10

  • Professorat
  • Responsable
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitjà X 102

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitjà X 103

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitjà X 104

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitjà X 105

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Primer semestre

 • Grup gran 10

  • Professorat
  • Responsable
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català
 • Grup mitjà X 102

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català
 • Grup mitjà X 103

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català
 • Grup mitjà X 104

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català
 • Grup mitjà X 105

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

 • Grup gran 10

 • Grup mitjà X 102

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 103

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 104

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 105

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

 • Grup gran 10

 • Grup mitjà X 102

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 103

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 104

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 105

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

 • Grup gran 10

 • Grup mitjà X 102

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
    
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 103

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
    
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 104

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
    
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English
 • Grup mitjà X 105

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
    
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Català Castellano English

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

 • GRUP 10, 1S, MENORCA

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents