Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)

378 crèdits - Facultat de Dret

  Aquest pla d'estudis s'ha modificat. Pots consultar el nou pla d'estudis.

20428. Donacions i Successions (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català Castellano

Prerequisits

 • Cal haver cursat les assignatures 20418 i 20424

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 33

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 05/10/2023; Hora d'inici: 11:30; Hora de fi: 13:30; Lloc: EDAA27 - Activitat pràctica avaluable I
   • Data: 09/11/2023; Hora d'inici: 11:30; Hora de fi: 13:30; Lloc: EDAA27 - Activitat pràctica avaluable II
   • Data: 30/11/2023; Hora d'inici: 11:30; Hora de fi: 13:30; Lloc: EDAA27 - Activitat pràctica avaluable III
   • Data: 21/12/2023; Hora d'inici: 11:30; Hora de fi: 13:30; Lloc: EDAA27 - Activitat pràctica avaluable IV
   • Data: 22/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 18:00; Lloc: EDAA11 - Recuperació d'activitat d'avaluació continua presencial "No presentat" per causa justificada
   • Data: 01/02/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 18:00; Lloc: EDAA27 - Avaluació extraordinària d'elements recuperables
 • Grup mitjà M 331

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 33 o al .

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents