20407. Fonts del Dret II. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 3 ) - GRUP 3, 2S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 4 ) - GRUP 4, 2S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA, GDRE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GDRE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 33 ) - GRUP 33, 2S, GAID Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GAID

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GDRE Grau de Dret