Dobles titulacions de grau

La UIB ofereix les següents dobles titulacions de grau*:

* Doble titulació de grau: estudis amb caràcter oficial l'objectiu dels quals és que l'estudiant tingui la possibilitat d'obtenir dos títols independents de grau en un període de temps raonable i amb una dedicació més intensiva que els graus ordinaris.