Proves d'Admissió d'Educació

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Convocatòria 2022

Avís
Tot el procés i el calendari poden estar subjectes a modificacions a causa de la situació sanitària. Si es produeixen canvis en relació amb les proves d'accés, els publicarem en aquesta pàgina web.

Fase escrita

Publicació de resultats provisionals

Cada examen escrit es puntuarà amb una qualificació de 0 a 10. El resultat final de cada examen serà «Apte» o «No apte». En el cas de ser «Apte», no es publicarà la qualificació numèrica. En cas de ser «No apte», es publicarà la qualificació numèrica obtinguda.

  • Data pendent de publicar
  • Per UIBdigital

 

Termini de revisió

  • Data pendent de publicar
  • Per UIBdigital

Qualificacions definitives

  • Data pendent de publicar
  • Per UIBdigital
 

Fase oral

Publicació de resultats

Només l’alumnat apte a la fase escrita pot examinar-se d’aquesta fase.

La qualificació de la fase oral s’obtindrà a partir d’uns criteris d’avaluació amb diferents nivells de consecució, i el resultat final serà apte o no apte.

  • Data pendent de publicar
  • Per UIBdigital

Sol·licitud de revisió

Els candidats no aptes de la fase oral podran sol·licitar a la comissió organitzadora un informe de motivació. 
 
  • Data pendent de publicar
 

suport