Cultura Audiovisual II

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen i criteris generals d'avaluació

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

BLOC 1

 • Explica les característiques físiques del so, del procés de creació i difusió.
 • Analitza el valor funcional, expressiu i comunicatiu dels recursos sonors emprats en una producció radiofònica o en una banda sonora d’una producció audiovisual.
 • Identifica les funcions i necessitats dels sistemes tècnics emprats en la integració de la imatge i del so a un audiovisual.
 • Fites històriques en el procés de transformació del cinema mut al sonor. L’slapstick, la comèdia visual, la comèdia dialogada, la comèdia coral. Saber distingir-ne les diferències i posar-ne exemples concrets.
 • Comenta les diferències narratives entre la comèdia d’acudit visual i sonor.

(Aquest bloc no es demanarà amb una pregunta teòrica, sinó aplicat a una pràctica)

BLOC2

 • Reconeix les diferents funcions dels equips tècnics humans que intervenen a les produccions audiovisuals.
 • Descriu la postproducció, finalitat i les tècniques aplicades a la creació audiovisual.

BLOC 3

 • Analitza produccions televisives identificant-ne els estereotips més comuns presents als productes audiovisuals (els gèneres televisius).

BLOC 4

 • Reconeix les diferents funcions de la publicitat.
 • Analitza diferents recursos emprats per inserir publicitat als programes: l’espot, el patrocini, la publicitat encoberta, etc.

BLOC 5

 • Reconeix expressivament i narrativament un film i un programa de televisió, i valora’n les solucions tècniques o expressives en la creació del missatge.

Criteris generals d'avaluació

Examen

Pel que fa al curtmetratge, l’alumne ha d’analitzar (4 punts):
(Aquesta part és comuna per a les dues opcions, A i B.)

 • Gènere al qual pertany el fragment (0,5 punts)
 • Anàlisi de tipologia de plans, posició de la càmera, moviments de càmera, transicions (1 punt)
 • Tipus de muntatge (narratiu, narratiu invertit o flashback, alternat, paral•lel), efectes especials (tipus stop-motion, stop trik, blue baking, doble exposició) (1 punt)
 • Ha de comentar la banda sonora. Diferenciar diàlegs, sons, música (diegètica o no). Analitzar el valor funcional o expressiu del so en aquest curtmetratge (1 punt)
 • Anàlisi de contingut: reflexions sobre el contingut/missatge d’aquest curtmetratge. Es valorarà l’aportació personal de l’alumne en el comentari de la seqüència (0,5 punts).

Les altres preguntes:

 • Opció A: anàlisi d’un guió il•lustrat (story board), amb preguntes que s’hi refereixen (3 punts)
 • Opció B: anàlisi d’una imatge publicitària, amb preguntes que s’hi refereixen (3 punts)

Les altres parts del temari s’avaluaran a partir de preguntes teòriques curtes.

En general es tindrà en compte la precisió terminològica, la capacitat d'exposició i la capacitat de síntesi del tema.

L’alumne ha d’identificar i analitzar els elements tècnics i expressius de la imatge publicitària i de la producció audiovisual. A la part pràctica (anàlisi de la imatge publicitària o guió il·lustrat i anàlisi de l’audiovisual) es tindrà en compte la utilització del vocabulari específic, i l’aplicació dels coneixements teòrics a l’anàlisi de la imatge fixa i de la imatge en moviment.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dra. Magdalena Brotons Capó
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 20 76
Contacte

suport