Tesis doctorals

En aquest apartat podeu consultar la normativa que fixa el procediment que heu de seguir, criteris de format per la presentació de la tesi doctoral i la documentació que heu de presentar referents a l'elaboració i autorització de defensa de la tesi doctoral.

Procediments per tesis doctorals

Normativa que fixa el procediment que heu de seguir i la documentació que heu de presentar referents a l'elaboració i autorització de defensa de la tesi doctoral.

 • BOE Article 14. Avaluació i defensa de la tesi doctoral del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (article que va entrar en vigor dia 11/02/2012)
 • 11331. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.
 • 11330. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
  • ACORD NORMATIU 11037, del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Informació Criteris de format per la presentació de la tesi doctoral (tant en paper con en format electrònic) a l'apartat "Procediments generals" de l'Escola de Doctorat de la UIB. Altra normativa dels estudis de doctorat a l'apartat "Normativa"

Informació, procediments i impresos per les posibles mencions en el títol de Doctor

Impresos per tesis doctorals

Impresos per la tramitació de les tesis doctorals

 • Informe previ sobre la tesi [ca] [ca]
 • Al·legacions a la tesi [ca] [ca]
 • Sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral [ca] [ca]

Impresos per la lectura i defensa de les tesis doctorals

Instruccions sobre el format de la tesi doctoral

 • Podeu trobar tot el referent als criteris de format de la tesi doctoral, criteris de format electrònic de la tesi doctoral i exemples (coberta, portada ...) a l'apartat "Procediments generals" de la pàgina de l'Escola de Doctorat

Impresos per publicar les tesis a TDX

Publicació de les tesis doctorals a TDX

 • Informació obligatòria que ha d'acompanyar la tesi [ca]
 • Model de contracte d'edició de tesi TDX [ca]
 • Instància de NO repositori [ca]