Escoltar

Doctorat en Tecnologia Educativa

Any acadèmic 2019-20

Línies de recerca

  • Alfabetització informacional en educació
  • Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
  • Competències professionals
  • Disseny didàctic en entorns tecnològics
  • Efectes dels avenços tecnològics en el procés d'ensenyament-aprenentatge
  • El context en què s'introdueixen les TIC
  • Formació de formadors amb entorns tecnològics
  • Gestió de continguts i de coneixement
  • Gestió de la qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual
  • Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació