Escoltar

Doctorat en Tecnologia Educativa

Any acadèmic 2019-20

Branca de coneixement

Any d'inici
2014-15

Coordinador/a de la titulació

Caràcter

Doctorat Interuniversitari

Universitats participants:

Existeix la possibilitat d'oferir aquest estudi com a doble titulació de doctorat amb la Universitat Russa de l'Amistad dels Pobles (Moscou). FAQ: Què és una doble titulació?


Publicació al BOE

  • Data de verificació: 25/09/2013
  • Data del Consell de Ministres: 26/12/2014
  • BOE: Disposició: 741
  • Codi RUCT: 5600466

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu de la tutela per any acadèmic

210,00¤

Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤

Preus regulats pel BOIB Núm 096 - 13/juliol/2019 (en format PDF)