Escoltar

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

El programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereix una formació especialitzada centrada a instruir professionals capacitats per a la investigació en les vessants més capdavanteres i innovadores del camp de la nutrició molecular i la salut. Es tracta d’un tipus d’investigació molt rellevant que té com a objectius: identificar l’efecte de la dieta sobre la salut tenint en compte el genotip, per poder definir una alimentació optimitzada, i identificar marcadors primerencs de patologies relacionades amb la dieta, per contribuir a prevenir-les. Aquests professionals són cada vegada més demanats, no tan sols en l’àmbit de la recerca en centres d’investigació sinó també en empreses, per l’interès creixent de la societat per millorar la qualitat de vida mitjançant una nutrició correcta i, tant com sigui possible, personalitzada.

Doctorat conjunt (interuniversitari)

El programa de doctorat TNUT és interuniversitari entre la UIB, la UPV/EHU i la URV, i la UIB és la Universitat Coordinadora. Aquestes són tres universitats amb una àmplia trajectòria de col·laboració, incloent-hi la participació en projectes de recerca i xarxes comunes, així com la publicació d'articles de recerca col·laborativa. Mentre que les tres universitats centren la seva recerca en l'àmbit de la nutrigenòmica i la nutrició molecular, precisament, la col·laboració entre ells permet oferir un ventall d'especialitzacions i tècniques que permetin als estudiants accedir a una formació més àmplia i completa, cobrint tècniques bàsiques de nutrició molecular, fisiologia, tècniques Òmiques (incloent transcriptòniques, Proteòmica i metabolòmica), recerca "inilico", etc. Un atractiu del programa de doctorat és la possibilitat que els estudiants realitzin la mobilitat d'estudiants entre les universitats col·laboradores, amb l'objectiu d'aprendre tècniques experimentals d'interès i de dur a terme treballs conjunts de recerca, amb la possibilitat de codirigir tesis doctorals en col·laboració. Tot això permet créixer en l'excel·lència de la formació i la investigació.

Logotip de la UIB

Logotip de la URV

Logotip de la UPV/EHU

Què hi aprendràs?

Els alumnes es formaran en aspectes relacionats amb la nutrició molecular, amb especial èmfasi en les noves tecnologies com la transcriptòmica, l?epigenòmica, la proteòmica, la metabolòmica i el concepte de la biologia de sistemes. Són aspectes fonamentals per als nous professionals de l'àmbit de la nutrició, que, a més, necessiten conèixer conceptes relacionats amb la interacció gens-nutrients, la seguretat alimentària, l'alimentació funcional i el seu impacte sobre la salut. En aquest camp, els alumnes aprendran a desenvolupar un projecte d?investigació treballant en un grup de recerca, analitzar dades, extreure conclusions i comunicar-les en un àmbit professional o més divulgatiu. També adquiriran les eines que els permetran continuar formant-se la resta de la seva vida professional. Per mor del caràcter interuniversitari del programa de doctorat i de les connexions internacionals dels grups de les universitats participants, el doctorands tindran la possibilitat de fer estades formatives nacionals o internacionals per fomentar l?excel·lència en recerca.

Què podràs fer en haver acabat?

Els futurs doctors en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada seran capaços de dur a terme una carrera investigadora en centres de recerca o de seguir una carrera acadèmica compaginant recerca i docència en universitats. També podran fer recerca aplicada en projectes de R+D+I d?empreses del sector de l?alimentació o bé fer tasques d?assessorament o consultoria en l?àmbit de la nutrició i la salut.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències
Coordinador/a de la titulació Dr. Andrés Francisco Javier Palou Oliver
Doble titulació. Doctorat conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
8 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Andreu Francesc Xavier Palou Oliver
Secretària
Paula Oliver Vara
Professor
  • María Puy Portillo Baquedano
  • Manuel Suárez Recio
  • Catalina Picó Segura
  • Francisca Serra Vich
  • Mª Luisa Bonet Piña
  • Joan Ribot Riutort
  • Ana M. Rodríguez Guerrero
  • Joana Sánchez Roig
  • Alfredo Fernández Quintela
  • María Teresa Macarulla Arenaza

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98