Escoltar

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2019-20

En què consisteix?

El programa de doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereix una formació especialitzada centrada en instruir professionals capacitats per a la investigació en les vessants més capdavanters i innovadores del camp de la nutrició molecular i la salut. Es tracta d'un tipus d'investigació molt rellevant que té com a objectius: identificar l'efecte de la dieta sobre la salut, tenint en compta el genotip per poder definir una alimentació optimitzada, i identificar marcadors primerencs de patologies relacionades amb la dieta per contribuir a prevenir la seva aparició.

Aquest tipus de professionals són cada vegada més demandats, no tan sols en l'àmbit d'investigació en centres d'investigació, sinó en empreses, degut a l'interès creixent de la societat per millorar la qualitat de vida mitjançant una nutrició correcta i, en la mesura de lo possible, personalitzada.

Què hi aprendràs?

El alumnes es formaran en aspectes relacionats amb la Nutrició Molecular, amb especial èmfasi en les noves tecnologies com la transcriptòmica, la epigenòmica, la proteòmica, la metabolòmica i el concepte de la biologia de sistemes. Són aspectes fonamentals per als nous professionals de l'àmbit de la nutrició, que a més necessiten conèixer conceptes relacionats amb la interacció gens-nutrients, la seguretat alimentària, l'alimentació funcional i el seu impacte sobre la salut. Dins aquest camp, el alumnes aprendran a desenvolupar un projecte d’investigació treballant dins un grup de recerca, analitzar dades, extreure conclusions i comunicar-les dins un àmbit professional o amb un caràcter més divulgatiu. També adquiriran les eines que els permetrà continuar formant-se la resta de la seva vida professional. Degut al caràcter interuniversitari del programa de doctorat, i a les connexions internacionals dels grups de les universitats participants, el doctorands tindran la possibilitat de realitzar estàncies formatives nacionals/internacionals per tal de fomentar l’excel·lència en recerca.

Què podràs fer en haver acabat?

El futurs doctors en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada seran capaços de realitzar una carrera investigadora en centres de recerca o de seguir una carrera acadèmica compaginant recerca i docència a universitats. També podran realitzar investigació aplicada en projectes de R+D+i de empreses del sector de la alimentació, o be realitzar tasques d’assessorament o consultoria en l’àmbit de la nutrició i la salut.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats.

Ciències
Coordinador/a de la titulació Dr. Andrés Francisco Javier Palou Oliver
Doble titulació. Doctorat conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
8 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Andreu Francesc Xavier Palou Oliver
Secretària
Paula Oliver Vara
Professor
  • María Puy Portillo Baquedano
  • Manuel Suárez Recio
  • Catalina Picó Segura
  • Francisca Serra Vich
  • Mª Luisa Bonet Piña
  • Joan Ribot Riutort
  • Ana M. Rodríguez Guerrero
  • Joana Sánchez Roig
  • Alfredo Fernández Quintela
  • María Teresa Macarulla Arenaza

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98