Escoltar

Doctorat en Neurociències

Any acadèmic 2020-21

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències de la Salut
Coordinador/a de la titulació Dr. Rubén Víctor Rial Planas
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
30 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Rubén Víctor Rial Planas
Secretària
María Cristina Nicolau Llobera
Professors
  • Alejandro García Más
  • Antonio Gamundí Gamundí
  • Antonio Miralles Socías
  • Francesc Xavier Bornas Agustí
  • Gabriel Ángel Olmos Bonafé
  • Pedro José Montoya Jiménez
  • Susana Cristina Esteban Valdés

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98