Escoltar

Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica

Any acadèmic 2019-20

Dades i indicadors

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 5 2 8 3 7 0 3
Alumnat matriculat 5 7 15 18 24 22 20
Tesis llegides 0 0 0 1 2 4 -

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE) per aquest programa.

Any Tesis llegides
2019
 • Conexión entre metabolismo del peptidoglicano, resistencia a beta-lactámicos y virulencia en Pseudomonas aeruginosa
 • Taxa novelty, resistance and resilience of halophilic microbial communities of solar salterns to environmental changes
2018
 • "Implicaciones ecológicas y clínicas del análisis comparativo de genomas de micobacterias ambientales y patógenas"
 • Catabolismo y tolerancia a hidrocarburos en el linaje Roseobacter. Aproximación multiómica
 • CLONAL EPIDEMIOLOGY AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN Pseudomonas aeruginosa CHRONIC RESPIRATORY INFECTIONS: INTERPATIENT TRANSMISSION AND RESISTOME EVOLUTION OF AN INTERNATIONAL CYSTIC FIBROSIS CLONE.
 • Efecto de la mutación de mucA y eftM sobre la patogenicidad de Pseudomonas aeruginosa
2017
 • Identification of P. aeruginosa binding molecules for complement component C3 and surfactant protein A

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
 • Nogales Fernández, Balbina
Secretària
 • Bosch Zaragoza, Rafael
Personal Docent i Investigador
 • Albertí Serrano, Sebastián
 • Lalucat Jo, Jorge
 • Gomila Ribas, Margarita
Personal d'Administració i Serveis
 • Hernández Guerra, M. Consolación
Alumna
 • Mateu Borràs, Margalida

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 24/01/2018
Verificació Memòria del títol oficial 23/07/2013