Escoltar

Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

Actualment es considera que la investigació en Biomedicina ha d’estar enfocada fonamentalment a la recerca de les causes i els mecanismes del desenvolupament de les malalties, de tal manera que de la conjunció d’estudis científics bàsics i clínics se’n puguin derivar beneficis per als pacients, ja sigui en forma de millores als diagnòstics o en forma de tractaments. És el que es coneix com a recerca translacional. D’aquesta manera, el programa de doctorat pretén impulsar aquest tipus d’investigació en el camp de la salut pública i les malalties d’alta prevalença que estudien els diferents grups que integren l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i també l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

Què hi aprendràs?

El desenvolupament d’una tesi en l’àmbit de la Biomedicina en el marc d’instituts de recerca on conviuen científics i clínics, permet entrar en contacte amb un ambient enriquidor per a la formació del professional, tant si prové d’un sector més proper a la ciència bàsica com si el seu origen és clínic. El desenvolupament d’un treball de recerca en aquests entorns, endemés d’obrir noves perspectives professionals, permet crear una cultura d’innovació i recerca que pot ser molt important per a la trajectòria professional en el futur, obrint noves vies d’actuació i evitant que les tasques esdevinguin rutinàries i, com a conseqüència, es produeixi una pèrdua d’interès per la feina.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències de la Salut
Coordinador/a de la titulació Dra. Marta Monjo Cabrer
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
30 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora
Marta Monjo Cabrer
Secretari
Jordi Oliver Oliver
Professors
  • Jaime Sauleda Roig
  • Maria Julia García Fuster
  • Pere J. Tauler Riera
  • Joana Maria Ramis Morey

 

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98