Escoltar

Doctorat en Filologia i Filosofia

Any acadèmic 2019-20

Dades i indicadors

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Alumnat d'inici 33 28 21 14
Alumnat de continuació 0 26 46 51
Tesis llegides 0 1 7 1

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Cuadrado Fernández, Perfecto
Personal Docent i Investigador
 • Juan Garau, Maria
 • Luján López, José Luis
 • Valriu Llinàs, Caterina
Personal d'Administració i Serveis
Pendent
Alumna
Escalas Ruiz, Maria Isabel

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 01/10/2013

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2019
 • Edición crítica y estudio de la comedia de Tirso de Molina: El celoso prudente [c. 1615]
2018
 • «Separar la mente del cuerpo»: sobre el ejercicio de la metafísica y el conocimiento de la mente y del cuerpo en las Meditaciones metafísicas de R. Descartes.
 • El animal enfermo. El pensamiento de Nietzsche como pensamiento de salud y enfermedad
 • El olvido del cuidado de sí en La hermenéutica del sujeto
 • L'Economia política global segons la perspectiva de Joseph Stiglitz. Un sistema inestable, injust i en crisi.
 • La concepció filosòfica de la vida domèstica, fonamentació històrica en la filosofia grega.
 • La mirada sobre l'Altre: representació dels subjectes transfronterers en la novel·la mallorquina contemporània (1968-2008)
 • Victorian Medeas: The Convergence of Class, Gender and Racial Politics in Literary Rewritings of the Classical Myth
2017
 • Desafiament de la modernitat. Cas de la pilota al País Valencià.
 • L'obra poètica de Guillem Roca i Seguí (1742-1813)