Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Any acadèmic 2019-20

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2019
  • Essays on the banking sector: capital structure, productivity and bank restructuring
2016
  • "Analysis and relations between organizational factors, company performance and risk level on site at construction sector"