Escoltar

Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Any acadèmic 2020-21

Línies de recerca

  • Acompliment i competitivitat empresarial
  • Anàlisi econòmica sectors regulats
  • Economia experimental
  • Finances corporatives
  • Govern corporatiu
  • Innovació
  • Internacionalització de les empreses
  • Organització interna de les empreses
  • Recursos Humans i relacions laborals