Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Any acadèmic 2019-20

Línies de recerca

  1. Anàlisi econòmica sectors regulats
  2. Finances corporatives
  3. Govern corporatiu
  4. Innovació
  5. Internacionalització de les empreses
  6. Organització interna de les empreses
  7. Acompliment i competitivitat empresarial
  8. Recursos Humans i relacions laborals
  9. Economia experimental