Escoltar

Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Any acadèmic 2019-20

Línies de recerca

  1. Acompliment i competitivitat empresarial
  2. Anàlisi econòmica sectors regulats
  3. Economia experimental
  4. Finances corporatives
  5. Govern corporatiu
  6. Innovació
  7. Internacionalització de les empreses
  8. Organització interna de les empreses
  9. Recursos Humans i relacions laborals