Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Any acadèmic 2019-20

Pla Tutorial

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador del programa
Rafel Crespí Cladera
Secretari a la comissió acadèmica de la UIB
Lluís Bru Martínez
Representant de la UAB
Pere Ortín Angel
Coordinador a la UAB
Miguel Ángel García-Cestona
Coordinador a la UPNA

Alejandro Bello Pintado