Escoltar

Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Any acadèmic 2019-20

En què consisteix?

La recerca més recent ha demostrat com en molts camps del coneixement científic, des de les humanitats fins a la medicina, passant per les ciències socials i l'enginyeria, les variables de sexe i gènere són insuficientment considerades. Perviuen estereotips i biaixos en la recerca i en els desenvolupaments tecnològics, que moltes vegades construeixen com a norma universal el que són les realitats, experiències i expectatives d'un grup de persones, majoritàriament homes, majoritàriament de raça blanca i d'un cert nivell econòmic, i consideren com a desviacions de la norma les realitats d'altres persones. La ciència, com qualsevol altre camp de l'activitat humana no està lliure dels condicionants culturals i socials del seu temps. Els estereotips de gènere, i la menor valoració social que són objecte les dones es traslladen sovint a una consideració estereotipada i menor de les seves realitats específiques, siguin d'ordre social o d'ordre biològic, en la recerca.
Els estudis de gènere han contribuït a desvetllar i conèixer àmbits de la realitat fins llavors inexplorats i també a reduir biaixos i errors en conceptes i teories.
Aquesta proposta de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere ve a respondre i a satisfer la demanda generada per aquesta política científica desenvolupada des de fa més d'una dècada per la Unió Europea i per la legislació espanyola i que requereix, necessària i urgentment d'una formació adequada en el més alt nivell acadèmic. Solament aquesta formació enfocada preferentment cap a la recerca serà capaç d'aportar l'anàlisi científica expert necessari per a la consolidació de les esmentades polítiques científiques i de recerca.
Es tracta, a més, d'un doctorat Interuniversitari en el qual participen, a més de la Universitat de la Laguna, la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Alcalà, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Huelva, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Rei Juan Carlos i la Universitat Autònoma de Madrid, que és la Universitat que coordina el Programa de Doctorat.

Què hi aprendràs?

El Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere constitueix una aposta nova en el panorama universitari espanyol, ja que manca de precedents a la universitat espanyola. Es tracta d'una proposta que el seu objectiu fonamental és formar investigadores/s expertes/s en Estudis de Gènere, que ve a respondre i a satisfer la demanda generada per la política científica desenvolupada, des de fa més d'una dècada, per la Unió Europea i per la legislació espanyola que requereix, necessària i urgentment, d'una formació adequada en el més alt nivell acadèmic.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dra. Victoria A. Ferrer Pérez
Doble titulació. Doctorat conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora
Victoria A. Ferrer Pérez
Secretària
Esperanza Bosch Fiol
Professora
Margalida Gili Planas

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98