Escoltar

Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

La recerca més recent ha demostrat que en molts de camps del coneixement científic, des de les humanitats fins a la medicina, passant per les ciències socials i l'enginyeria, les variables de sexe i gènere són insuficientment considerades. Perviuen estereotips i biaixos en la recerca i en els desenvolupaments tecnològics, que moltes vegades construeixen com a norma universal el que són les realitats, experiències i expectatives d'un grup de persones, majoritàriament homes, majoritàriament de raça blanca i d'un cert nivell econòmic, i consideren com a desviacions de la norma les realitats d'altres persones. La ciència, com qualsevol altre camp de l'activitat humana, no està lliure dels condicionants culturals i socials del seu temps. Els estereotips de gènere i la menor valoració social de què són objecte les dones es traslladen sovint a una consideració estereotipada i menor de les seves realitats específiques, siguin d'ordre social o d'ordre biològic, en la recerca.
Els estudis de gènere han contribuït a desvelar i conèixer àmbits de la realitat fins llavors inexplorats, i també a reduir biaixos i errors en conceptes i teories.
Aquesta proposta de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere respon i satisfà la demanda generada per aquesta política científica desenvolupada des de fa més d'una dècada per la Unió Europea i per la legislació espanyola i que requereix, necessàriament i urgentment, una formació adequada al més alt nivell acadèmic. Solament aquesta formació enfocada preferentment cap a la recerca serà capaç d'aportar l'anàlisi científica experta necessària per a la consolidació d’aquestes polítiques científiques i de recerca.
Es tracta, a més, d'un doctorat interuniversitari en el qual participen la Universitat de La Laguna, la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Alcalà, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Huelva, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Rey Juan Carlos i la Universitat Autònoma de Madrid, que és la universitat que coordina el programa de doctorat.

Què hi aprendràs?

El Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere constitueix una aposta nova en el panorama universitari espanyol, ja que manca de precedents a la universitat espanyola. Es tracta d'una proposta l’objectiu fonamental de la qual és formar investigadores i investigadors experts en Estudis de Gènere, i vol respondre i satisfer la demanda generada per la política científica desenvolupada, des de fa més d'una dècada, per la Unió Europea i per la legislació espanyola que requereix, necessàriament i urgentment, una formació adequada al més alt nivell acadèmic.

Què podràs fer en haver acabat?

Els futurs doctors i doctores en Estudis Interdisciplinaris de Gènere seran capaços de dur a terme una carrera investigadora en centres d’investigació o de seguir una carrera acadèmica compaginant investigació i docència en universitats. També podran fer investigació aplicada en projectes d’R+D+I en institucions públiques o empreses relacionades amb la igualtat d’oportunitats de dones i homes, o amb la prevenció de la violència contra les dones, o bé tasques d’assessorament o consultoria en aquests àmbits.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dra. Victoria A. Ferrer Pérez
Doble titulació. Doctorat conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora
Victoria A. Ferrer Pérez
Secretària
Esperanza Bosch Fiol
Professora
Margalida Gili Planas

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98