Escoltar

Doctorat en Educació

Any acadèmic 2020-21

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 25/09/2013)
Equip 1

Línies de recerca: Alfabetització Informacional en Educació, Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació, Didàctica, Educació i Interpretació Ambiental, Educació Inclusiva, Organització Educativa, Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació i Pedagogia Social

Avaladors del programa

Professorat participant

Equip 2

Línies de recerca: Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació, Avaluació de Programes i Serveis Socials i Educatius i Promoció del Benestar, Educació en Hàbits de Vida Saludables, Educació Musical i de l'Expressió Plàstica, Història de l'Educació i del Pensament Pedagògic, Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació, Pedagogia Social i Teoria de l'Educació

Avaladors del programa

Professorat participant

Equip 3

Línies de recerca: Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació, Psicologia del Desenvolupament, Psicologia de l'Educació i Orientació Psicopedagògica, Estudis de Gènere en Educació, Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació, Pedagogia Social i Psicologia del Llenguatge

Avaladors del programa

Professorat participant

Directors/es de tesis de la UIB per aquest programa

Altres directors/es de tesis per aquest programa

  • Dra. Abad Miguelez, Begoña (Universitat del Pais Basc)
  • Dra. Esteve Ruescas, Olga (Universitat Pompeu Fabra)
  • Dra. Pinya Medina, Carme
  • Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
  • Dr. Pérez Herrero, Julio César (Universidad de Alcalà)
  • Dr. Serra Olivares, Jaime
  • Dra. de Castro Peraza, Elisa