Escoltar

Doctorat en Economia Aplicada

Any acadèmic 2019-20

En què consisteix?

El Doctorat en Economia Aplicada de la UIB és una titulació superior que condueixen a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat en Economia. El programa s'orienta a la preparació d'investigadors amb un sòlid coneixement en teoria econòmica, mètodes quantitatius i eines metodològiques que permeten desenvolupar una recerca en Economia Aplicada original i d'alta qualitat.
Concretament, el programa cobreix d'àrees de recerca en Economia del Turisme, Economia del Medi Ambient, Economia Pública i Econometria en les quals el Departament d'Economia Aplicada de la UIB disposa de professorat amb un alt nivell acadèmic. A més dels membres del departament, diversos professors internacionals de prestigi participen en les tasques de formació i supervisió del programa.

Què hi aprendràs?

L'objectiu final dels estudis de Doctorat en Economia Aplicada és preparar als estudiants perquè siguin capaços de completar una recerca original, complexa i innovadora; que constitueixi una aportació important a la disciplina i que tingui una rellevància pràctica per als actors econòmics, el govern i els mercats. La recerca es materialitzarà en l'elaboració d'una tesi doctoral. Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin una tasca investigadora de qualitat, que es presenti a congressos internacionals i que es publiqui en les revistes de major impacte, obtenint la difusió més gran entre la comunitat científica. A més de ser acadèmicament rellevant, es pretén que la recerca sigui d'utilitat per a la societat, oferint als decisors, públics i privats, coneixement avançat.

Què podràs fer en haver acabat?

La finalitat principal del Doctorat en Economia Aplicada és formar investigador en Economia i, per tant, les sortides professionals estan relacionades amb desenvolupar aquesta tasca en un àmbit acadèmic, exercint de docents i investigadors en diferents centres de recerca i universitats espanyoles i estrangeres. En aquest sentit, cal destacar el suport que s'ofereix als candidats al Job Market d'economistes. Més enllà de la carrera acadèmica, els doctors en Economia són valorats en altres àrees professionals com consultoria, serveis financers, administracions públiques (europees, nacionals i autonòmiques), organitzacions nacionals i internacionals, privades i públiques (Banc Mundial, Unió Europea, Bancs Centrals de diferents països, etc.), think-tank o, fins i tot, departaments de R+D o càrrecs directius de grans empreses.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dr. Antoni Riera Font
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
10 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Antoni Riera Font
Secretari
Ángel Bujosa Bestard
Professors
  • Vicente Ramos Mir
  • Carles Manera Erbina
  • Marta Jacob Escauriaza
  • José Luis Groizard Cardosa
  • Jan Olof William Nilsson
  • Jenny Carolina De Freitas Fernández
  • Daniel Cardona Coll

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98