Escoltar

Doctorat en Dret

Any acadèmic 2019-20

Dades i indicadors

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Alumnat d'inici 8 10 33 14 17 21
Alumnat de continuació 0 6 12 35 34 42
Tesis llegides 1 1 0 2 1 0

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Blasco Esteve, Andrés Avelino
Secretari
González de Alaiza Cardona, Javier
Personal Docent i Investigador
Martínez Nadal, Apol.lònia
Personal d'Administració i Serveis
Hernández Guerra, M. Consolación
Alumna
Pendent

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 30/12/2012

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2018
  • The human rights-based approach to human trafficking in international law: an analysis from a victim protection perspective
2017
  • Aspectos jurídico-mercantiles de la suscripción de Servicios de computación en la nube por pequeños empresarios; en particular, implicaciones en el sector turístico
  • El delito de acceso ílicito a un sistema informático
2015
  • Derecho de transgénicos
2014
  • Las relaciones personales nietos y abuelos.