Escoltar

Doctorat en Dret

Any acadèmic 2020-21

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 25/09/2013)
Equip 1

Línies de recerca: Dret i Noves Tecnologies., El Dret de l'empresa davant la globalització i el canvi de model econòmic., Heterocomposició i autocomposició d'interessos: drets del justiciable davant l'Administració de Justícia i sistemes alternatius de resolució de conflictes. i Turisme, territori i consum.

Avaladors del programa

Professorat participant

Equip 2

Línies de recerca: Dret balear, Dret i Noves Tecnologies., Drets fonamentals: llibertat, seguretat i igualtat en l'àmbit nacional i internacional. i Turisme, territori i consum.

Avaladors del programa

Professorat participant

Directors/es de tesis de la UIB per aquest programa

Altres directors/es de tesis per aquest programa