Escoltar

Doctorat en Dret

Any acadèmic 2019-20

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 25/09/2013)
Equip de recerca : 1

Línies de recerca: Heterocomposició i autocomposició d'interessos: drets del justiciable davant l'Administració de Justícia i sistemes alternatius de resolució de conflictes, Turisme, territori i consum, Dret i Noves Tecnologies, El Dret de l'empresa davant la globalització i el canvi de model econòmic.

Avaladors del programa

Professorat participant:

Equip de recerca: 2

Línies de recerca: Turisme, territori i consum, Dret i Noves Tecnologies, Drets fonamentals: llibertat, seguretat i igualtat en l'àmbit nacional i internacional, Dret Balear.

Avaladors del programa:

Professorat participant:

Directors/es de tesis per aquest programa