Doctorat en Dret

Any acadèmic 2019-20

Línies de recerca

  1. Heterocomposició i autocomposició d'interessos: drets del justiciable davant l'Administració de Justícia i sistemes alternatius de resolució de conflictes.
  2. Turisme, territori i consum.
  3. Dret i Noves Tecnologies.
  4. Drets fonamentals: llibertat, seguretat i igualtat en l'àmbit nacional i internacional.
  5. El Dret de l'empresa davant la globalització i el canvi de model econòmic.
  6. Dret balear