Escoltar

Doctorat en Dret

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

El programa de doctorat en Dret es dirigeix a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació jurídiques, que desemboca en la tesi doctoral. L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en dret, sigui de la branca jurídica que sigui.
Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral. Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.
L'objectiu del programa de Doctorat en Dret és que el doctorand adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits jurídics. Per tant, està orientat a formar experts en investigació del Dret des de qualsevol perspectiva (matèries de Dret Públic o de Dret Privat).

Què hi aprendràs?

El programa de doctorat en Dret ofereix una formació que sobretot dota els titulats de competències i habilitats que els serveixin per planificar i executar estudis i tasques d’investigació o per continuar formant-se autònomament al llarg de la seva vida. Les diferents matèries que conformen el Doctorat han estat planificades perquè l'alumne aprengui els sistemes i el funcionament bàsic de la recerca acadèmica aplicada a un tema determinat (tècniques d'investigació i expressió de la informació, validació de coneixement i d'hipòtesis, recerques d'informació i dades, comunicació i transferència del coneixement, així com planificació, execució i resolució de problemes d'una investigació). Així mateix, aquesta titulació fomenta la capacitat crítica de l'alumnat i les seves competències en desenvolupar treballs de recerca, de tal manera que els titulats siguin capaços d'adaptar-se a diferents escenaris i dur a terme les seves tasques de la manera més eficient possible.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dr. Andrés Avelino Blasco Esteve
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
20 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Andrés Avelino Blasco Esteve
Secretari
José Javier González de Alaiza Cardona
Professor
Pedro Munar Bernat

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98