Escoltar

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 25/09/2013)
Equip 1: Química ambiental

Línies de recerca: Química analítica, automatització i medi ambient

Avaladors del programa

Professorat participant

Equip 2: Química aplicada

Línies de recerca: Tecnologies alimentàries, Química orgànica aplicada i Materials nanoestructurats i biomaterials

Avaladors del programa

Professorat participant

Equip 3: Química biològica

Línies de recerca: Química bioinorgànica i bioorgànica, Litiasis renal i biomineralizació, Química supramolecular i Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs

Avaladors del programa

Professorat participant

Equip 4: Química teòrica i computacional

Línies de recerca: Química bioinorgànica i bioorgànica, Química supramolecular i Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs

Avaladors del programa

Professorat participant