Escoltar

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2019-20

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 25/09/2013)
Total sexennis dels 4 equips: 51
Química ambiental

Línies de recerca: Química analítica, automatització i medi ambient.

Avaladors del programa

Professorat participant:

Química aplicada

Línies de recerca: Materials nanoestructurats i biomaterials; Química orgànica aplicada; Tecnologies alimentàries.

Avaladors del programa:

Professorat participant:

Química biológica

Línies de recerca: Litiasis renal i biomineralizació; Química bioinorgànica i bioorgànica; Química supramolecular; Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs.

Avaladors del programa:

Professorat participant:

Química teòrica i computacional

Línies de recerca: Química bioinorgànica i bioorgànica; Química supramolecular; Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs.

Avaladors del programa:

Professorat participant: