Escoltar

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2019-20

En què consisteix?

El programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química té per objectiu dirigir el doctorand cap a una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de la ciència i la tecnologia química, i dotar-lo d'un alt grau d'especialització professional. Els doctors formats en el programa se situen en la frontera del coneixement de la Química i la seva tecnologia i es poden integrar ràpidament tant a laboratoris d’R+D+I de centres d'investigació com d'empreses tecnològiques i innovadores.
Les línies temàtiques en el si de les quals es poden desenvolupar les tesis doctorals engloben les diferents àrees de coneixement de la Química i són: Litiasi Renal i Biomineralització, Química Bioorgànica i Bioinorgànica, materials nanoestructurats i biomaterials, Química Orgànica Aplicada, Química Supramolecular, Química Analítica, automatització i medi ambient, Reactivitat Molecular i disseny de fàrmacs i tecnologies alimentàries.
El programa consta de dos grans blocs: la realització d'activitats formatives i la realització d'una tesi doctoral. Els doctorands han de realitzar un mínim de 150 hores en activitats formatives. Obligatòriament han de cursar un mínim de 50 hores en activitats transversals en què es treballarà l'anglès científic i el maneig de bases de dades i gestors bibliogràfics o s'adquiriran coneixements sobre els procediments per registrar patents o mètodes de promoció/gestió dels resultats obtinguts. La resta d'hores es dedicaran a la realització d'activitats específiques com ara l'assistència a tallers, seminaris, cursos i conferències relacionats amb la línia de recerca amb què estigui vinculat el Pla de tesi. Aquesta normativa és vàlida també per a l'alumne a temps parcial.
El programa fomenta la mobilitat i internacionalització de les activitats tant formatives com de recerca i hi dona suport. En conseqüència, es reconeixeran fins a 160 hores formatives de mobilitat quan el doctorand hagi assistit a congressos o fet estades curtes en altres centres.
La realització de la tesi doctoral se centra en la investigació sobre un tema concret al laboratori sota la supervisió d'un o més directors/es. Es posa en contacte el talent i la capacitat innovadora del doctorand novell amb el coneixement, l'especialització i l'experiència del director o els directors que el supervisen, de manera que s’estableix una col·laboració estreta entre les dues parts: investigadors novells i investigadors de trajectòria reconeguda i contrastada.

Què hi aprendràs?

Plantejar preguntes i dur a terme una investigació original que permetin ampliar les fronteres del coneixement.
Avaluar amb rigor i esperit crític qualsevol tema científic de l'especialitat.
Treballar amb tècniques instrumentals avançades i manejar recursos bibliogràfics.
Saber redactar comunicacions científiques i articles sobre els resultats de la recerca i exposar un tema científic en llengua anglesa.
Analitzar les possibilitats de fer derivar els resultats en patents i aplicacions transferibles a la societat.
Treballar en equip i saber desenvolupar autònomament les feines encarregades en l'àmbit personal pel grup d'investigació.
L'obtenció del títol de doctorat proporciona una alta capacitació professional en un ampli ventall d'àmbits, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: https://tccm.qui.uam.es/
Ciències
Coordinador/a de la titulació Dr. Àngel Terron Homar
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
20 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Angel Terrón Homar
Secretària
Maria del Carme Rotger Pons
Professors
  • Juan Frau Munar
  • Susana Simal Florindo
  • José Manuel Estela Ripoll

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98