Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2018-19

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
  • Enric Munar Roca
Secretari
  • Jaume Rosselló Mir
Personal d'Administració i Serveis
  • M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
  • Emilio Ramón López Navarro

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Verificació Informe final de verificació 29/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 29/12/2012

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2018
  • Person-Centered Approximation To Psychoses: Effectiveness And Outcomes
  • Cambios en las dinámicas de trabajo en equipo en una unidad de hospitalización, a través de una Investigación Acción Participativa
  • Varieties of empathy in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)