Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2018-19

Activitats formatives transversals i específiques

Activitats primer semestre:
* Per establir

Activitats segon semestre:
* Per establir