Escoltar

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2019-20

En què consisteix?

El doctorat en Cognició Evolució Humana atorga el màxim títol en una universitat espanyola i en aquest cas s'orienta específicament a la recerca en la cognició humana. L'estudiant s'especialitzarà en una o vàries dels vessants propis de la cognició: percepció, emoció, motivació, evolutiva, pensament, social, neurociència, patològica, cultural, ... L'objectiu és que l'estudiant presenti un treball inèdit i de qualitat que, d'una banda, sigui una aportació original i destacable al coneixement acadèmic i científic, i a la vegada, es converteixi en l'inici de la trajectòria de recerca del doctorand, de forma que el porti a ser un referent en la matèria tractada. Aquest objectiu s'haurà de materialitzar mitjançant una sèrie de publicacions internacionals.
D'aquesta manera, podem trobar doctorands que el seu posterior objectiu sigui continuar en la recerca mitjançant contractes postdoctorals en altres universitats i, d'altres, que el doctorat els hi serveixi com a una millora personal i/o laboral de cara al seu futur.

Què hi aprendràs?

En l'àmbit procedimental, adquiriràs un mètode d'organitzar i desenvolupar un procés de recerca a l'àmbit de la cognició i evolució humana, seguint i discutint les directrius a prendre amb el(s) teu(s) supervisor(s) del programa de doctorat. Sense aquesta direcció/organització resulta difícil arribar a manejar adientment els continguts rellevants de cara a realitzar una bona tesi doctoral. D'altra banda, estaràs en contacte amb la resta de doctorands del programa, assistint als seminaris organitzats des del mateix programa, de forma que també et puguin servir en les teves decisions en el marc acadèmic. Per descomptat, aprofundiràs i t'actualitzaràs en la matèria seleccionada, a la vegada que aniràs assolint la competència d'una certa autonomia en investigació, amb la idea que, a la llarga, desenvolupis la teva pròpia línia de recerca de forma independent.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: http://evocog.org/
Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dr. Enric Munar Roca
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
10 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Enric Munar Roca
Secretari
Marcos Nadal Roberts
Professor
Bernat Riutort Serra

 

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98