Escoltar

Doctorat en Biologia de les Plantes

Any acadèmic 2020-21

Dades i indicadors

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 3 3 7 8 4 4 7
Alumnat matriculat 3 5 12 20 20 21 25
Tesis llegides 0 0 0 3 2 1 0

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE) per aquest programa.

Any Tesis llegides
2019
  • Mesophyll conductance adaptation and acclimatization by anatomical adjustments
2018
  • Coexistencia entre maíz transgénico y convencional: Análisis integral y propuesta de criterios técnicos para las Illes Balears
2017
  • "Aspectes químico-funcionals de la flora dunar (BVOCs i Al·lelopatia)"
  • Tolerància germinativa a la salinitat d’espècies litorals de les Illes Balears
2016
  • Influencia de la fertilización sobre la actividad biológica del suelo. Estudio compartivo de diferentes fuentes de materia orgánica
  • Patrones emergentes en redes de polinización en comunidades costeras de Baleares y Canarias

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Flexas Sans, Jaume
Secretari
Gulías León, Javier
Personal Docent i Investigador
  • Medrano Gil, Hipólito
  • Mus Amézquita, Mauricio
Personal d'Administració i Serveis
Hernández Guerra, M. Consolación
Alumnat
Pendent

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2018-19) 11/12/2019
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 28/12/2012