Escoltar

Doctorat en Biologia de les Plantes

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

Es tracta d'un programa oficial de doctorat de la UIB en l'àmbit de la Biologia de les Plantes i, per tant, està subjecte als requeriments oficials sobre programes de doctorat.

El contingut específic d'aquest programa inclou activitats formatives de doctorat en l'àmbit genèric de la Biologia de les Plantes, que abasta aspectes relacionats amb la Biologia Molecular, la Fisiologia, la Botànica, l’Ecofisiologia i l'Ecologia, considerant així mateix la Filogènia i l’Evolució de les Plantes i les implicacions en el món de la producció vegetal, l’agricultura i els agrosistemes. Es posa un especial èmfasi en les aclimatacions i adaptacions als ambients amb clima mediterrani i els efectes del canvi climàtic.

Què hi aprendràs?

Aprendràs a estudiar el comportament de les plantes i les seves respostes als canvis i estressos ambientals (inclosos els induïts per l'escalfament global), i les interaccions planta-ambient tant pel que fa a la flora, distribució natural i interaccions amb altres organismes, com al nivell fisiològic i molecular.

Aprendràs tècniques d'estudi i plantejaments amb rigor científic aplicats a l'estudi de la vegetació, l’ecofisiologia, l’ecologia i la botànica que et permetran abordar el desenvolupament de la tesi doctoral. Abans de res, aprendràs a llegir en les plantes les conseqüències de les limitacions ambientals climàtiques i edàfiques sobre la seva biologia i la transcendència d'aquestes limitacions en la producció dels cultius i en l'evolució de les poblacions naturals.

Què podràs fer en haver acabat?

Completar una tesi doctoral. Aportar els teus coneixements en aquest camp tant al món de la vegetació natural i la seva gestió i comprensió com al món de l'agricultura.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: http://plantmed.uib.es
Ciències
Coordinador/a de la titulació Dr. Jaume Flexas Sans
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
10 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Jaume Flexas Sans
Secretari
Maurici Mus Amézquita
Professors
  • Javier Gulías León
  • Anna Travesset Vilaginés
  • Jose Luis Araus Ortega
  • Hipólito Medrano Gil
Alumne
Marc Carriqui

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98