Escoltar

Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Any acadèmic 2019-20

Línies de recerca

 1. Biologia Evolutiva
 2. Disseny i recerca de fàrmacs per al tractament de malalties neurodegeneratives. Bases moleculars de l'efecte de lípids de disseny en la malaltia d'Alzheimer.
 3. Esfingomielina Sintasa
 4. Evolució de virus RNA
 5. Filogenètica
 6. Filogeografia
 7. Genètica de Poblacions insulars
 8. Genètica evolutiva en poblacions humanes
 9. Genètica Forense
 10. Interacció proteïnes G-membrana
 11. Malalties de base genètica
 12. Marcadors moleculars
 13. Minerval i altres fàrmacs antitumorals (disseny i recerca del mecanisme d'acció). Efecte de lípids de disseny en la proliferació de cèl·lules tumorals.
 14. Teràpia Lipídica de Membrana