Escoltar

Procediments pels doctorats del RD99/2011

Heu de realitzar els següents tràmits en línia accedint a l'adreça https://postgrau.uib.es:

  • Inscripció del pla de recerca o canvi de títol del pla de recerca
  • Controls anuals
  • Sol·licitud de la condició d'alumne/a a temps parcial
  • Baixes temporals
  • Pròrrogues
  • Canvi de direcció de tesis
  • Canvi de tutor/a
  • Carta de Tesi
Procediments de doctorat Reglament, procediments i bones pràctiques dels programes de doctorat

Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

Procediments per l'admissió i matrícula a un programa de doctorat

Codi de Bones PràctiquesInformació Carta de tesi: Des del curs 2018-19 la carta de tesis s'ha d'acceptar online. Quan es formalitzi la matrícula al programa de doctorat, el nou doctorand rebrà un correu electrònic amb les instruccions i l'enllaç per acceptar la carta de tesi. L'enllaç del correu electrònic us durà a una pàgina que tindrà les dades del doctorat, les vostres i les del tutor i director/s, el text complet i els botons per acceptar i per descarregar en format PDF (exemple).

  • Carta de Tesi (Mostra de la versió integra de la carta de tesi (per a consulta)).

Protocol per realitzar tràmits administratius

Criteris de tesi doctoral Criteris de format de tesi

Criteris de format de la tesi doctoral a la UIB

Activitats formatives Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats Transversals i Específiques dels programes de doctorat