Escoltar

4923. Adquisició de l'Anglès. 2014-15

Estudi dels factors que intervenen en l'adquisició de l'anglès com a llengua estrangera. Visió general dels principals enfocaments teòrics.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - 21838 Mallorca Pendent
  • FAN

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
FAN Filologia Anglesa (Pla 2001)