2502. Educació Especial. 2014-15

Tractament educatiu de les necessitats diferencials. Estratègies i processos d'integració. Àmbits específics d'intervenció. Integració escolar. Integració social. Sistemes i experiències d'integració. La recuperació escolar.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - GRUP 1 Mallorca Pendent
  • PED2
  • PSP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
PED2 Pedagogia (Pla 1997)
PSP2 Psicopedagogia (Pla 1997)