2201. Història Econòmica I. 2014-15

Evolució de la vida econòmica i de les seves institucions: des de les economies primitives fins a l'època moderna.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - 20603 Mallorca Pendent
  • FIL3
(77) - GRUP 77, MF Mallorca
Pendent
  • FIL3

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
FIL3 Filosofia (Pla 1998)