Escoltar

2118. Disseny i Desenvolupament de Programes d'Educació Flexible i a Distància. 2014-15

Aspectes didàctics del disseny i desenvolupament de programes en educació flexible i a distància. Formació semipresencial i a distància basada en aplicacions telemàtiques. Mitjans i recursos tecnològics: els centres de recursos multimèdia i les xarxes interactives per a l'aprenentatge. Instruments de disseny i desenvolupament d'accions formatives: llenguatges hipertext.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - GRUP 01 PSICOPEDAGOGIA Mallorca Castellà Pendent
  • PSP2
(2) - GRUP 02 PEDAGOGIA Mallorca Pendent
  • PED2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
PED2 Pedagogia (Pla 1997)
PSP2 Psicopedagogia (Pla 1997)