Escoltar

1683. Geografia de les Illes Balears. 2014-15

Estudi de les característiques geogràfiques generals, físiques, humanes i territorials de les illes Balears, com també dels conjunts insulars i dels seus paisatges naturals, rurals i urbans.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - 21106 GGEO Pendent
  • HDA2
  • HIS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
HDA2 Història de l'Art (Pla 1997)
HIS2 Història (Pla 1997)