Escoltar

1676. Didàctica de la Geografia. 2014-15

Teoria didàctica. El procés d'aprenentatge i l'organització del treball docent. Praxi didàctica. La Geografia com a matèria educativa. Models didàctics i estudis de casos.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Català Pendent
  • GEO2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEO2 Geografia (Pla 1997)