Escoltar

1471. Educació de Superdotats. 2014-15

Contextualització: teories de la intel·ligència; principals conceptes. Antecedents històrics. Característiques generals del superdotat. Identificació del superdotat. Implicacions educatives: tipus d'intervenció.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca
CA ES EN
programa en català
  • PSP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
PSP2 Psicopedagogia (Pla 1997)