1431. Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil. 2014-15

La inadaptació social infantil i juvenil: concepte i problemàtica. Característiques de la inadaptació social. Cap a una pedagogia de la inadaptació social. Intervenció psicopedagògica en els problemes d'inadaptació social en medis educatius.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Pendent
  • PSP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
PSP2 Psicopedagogia (Pla 1997)