4826. Experimentació en Química Inorgànica a l'any acadèmic 2013-14

Laboratori integrat per a la resolució de problemes sintètics concrets de productes inorgànics. Aplicació a l'estudi de problemes clínics, agroalimentaris, toxicològics ambientals i industrials.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura (llegenda)
(1) - QUÍMICA Mallorca Pendent
  • QUI2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
QUI2 Química (Pla 2001)