3636. Projecte de Fi de Carrera a l'any acadèmic 2013-14

Elaboració d'un projecte de fi de carrera com a exercici integrador o de síntesi.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura (llegenda)
(1) - HFJ (SENSE DOCÈNCIA) Mallorca Pendent
  • HFJ

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
HFJ Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura