2165. Dialectologia Espanyola a l'any acadèmic 2013-14

Estudi de les variants geogràfiques de l'espanyol modern.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura (llegenda)
(1) - GRUP 1, AN Mallorca Castellà Pendent
  • FHI2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
FHI2 Filologia Hispànica (Pla 1997)