1377. Geografia del Paisatge a l'any acadèmic 2013-14

Fonaments de la geografia del paisatge. El paisatge com a expressió global del medi natural i cultural. L'enfocament sistèmic i l'estudi del paisatge.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura (llegenda)
(1) - GRUP 1, 1Q Mallorca
CA ES EN
programa en català
  • BIO2
  • GEO2
  • HFJ

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
BIO2 Biologia (Pla 1997)
GEO2 Geografia (Pla 1997)
HFJ Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura