722. Treball Acadèmicament Dirigit a l'any acadèmic 2013-14

Aprofundiment en temes relacionats amb l'exercici futur de la professió i/o de la investigació.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura (llegenda)
(1) - GRUP 1, 2Q Mallorca Pendent
  • FIS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
FIS2 Física (Pla 1997)